جستجو

تبلیغات


  تبلیغات شما در اینجا

واقعیت زندگی

  هیــچ حرفـیــ بهـتــر از ωــکـــوتــــ  پـیـــבا نـِمـیــکـنمــــ,
  نـگـآهـــمـــــ امٌـــآ . . . !
  گــاهـیــ حــرفــــ مـیــ زنـــב؛
  گـاهــیــ ؋ـریــآב مـیــ کشـــב ؛
  و مـن همیشـهـ بـهـ בنـبـالـــ کــωــیـــ مـیــ گــرבمـــ؛
  کـهـ بفهـمــــב !
  این نگــآهــ خـ ωـتـهـ ؛
  چـهـ مـیــ خـوآهــב بـگــویـــــב ...!

  اینجـــآ زَمیـــن اَســـتــ
  رَســمــِ آدمهــآیَشــ عَجیــبــ اَســتــ
  اینجــآ گـُـم کــه بِشـَـوی بـِـه جــآی اینــکه دُنبــآلتــ بِگـَـردَند
  فرآموشـَـتــ می کُننـَـد
  عآشـِـق کــه بِشـَـوی

  بــه جــآی اینــکه دَرکــَتــ کُنــند مُتَهَمَــتــ می کُننــَد

  فَرهَنــگــِ لُغــتــِ اینجــآ چیــزی از

  عِشــــــق و اِحســــــآس وغــُــــرور سـَـرَش نِمی شـَـوَد

  زیــآد کــه خــوبــ بآشــی زیــآدی می شـَـوی

  زیــآد کــه دَمِ دَســتــ بآشــی تِکــــــرآری می شـَـوی

  زیــآد کــه بِخَنــدی بَرچَســبـِـ دیوآنـِـگی میخـُـوری

   و زیــآد کــه اَشــکــ بِریــزی… عآشــِــــقی..!!

  اینجــآفـَـقـَــــــط بآیــد …

  بــرآی دیگــرآن نَـفــَــــس بِکِشــی ...!

  http://photos02.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/3/31/15/1427798803411487.JPG


  این مطلب تا کنون 17 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ شنبه 25 ارديبهشت 1395
  منبع
  برچسب ها : کــه ,زیــآد ,مـیــ ,زیــآد کــه ,شـَـوی زیــآد ,جــآی اینــکه ,کــه بِشـَـوی ,
  واقعیت زندگی

تبلیغات


  Ads

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز دوشنبه 4 ارديبهشت 1396

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر